เวลาที่เซอร์เวอร์ : 19:39:46 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 07.38:47 น.
2Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 07.34:54 น.
3Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 07.32:59 น.
4Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 07.31:05 น.
5Google 66.249.79.2 วันนี้ เวลา 07.27:17 น.
6Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 07.18:06 น.
7Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 07.12:44 น.
8Google 66.249.79.5 วันนี้ เวลา 07.07:31 น.
9Google 66.249.79.5 วันนี้ เวลา 07.05:47 น.
10Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 07.02:22 น.
11Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.58:57 น.
12Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.57:17 น.
13Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.55:53 น.
14Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.55:53 น.
15Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.53:43 น.
16Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.53:30 น.
17Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.53:30 น.
18Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.50:56 น.
19Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.50:55 น.
20Yandex 178.154.200.44 วันนี้ เวลา 06.50:55 น.
21Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.50:55 น.
22Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.50:55 น.
23Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.29:09 น.
24Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.26:09 น.
25Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.23:16 น.
26Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.22:41 น.
27Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 06.17:24 น.
28Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.14:34 น.
29Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.14:04 น.
30Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.13:21 น.
31Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.13:21 น.
32Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.13:05 น.
33Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.13:05 น.
34Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.11:58 น.
35Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.09:15 น.
36Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.06:37 น.
37Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.04:03 น.
38Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.03:05 น.
39Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.03:05 น.
40Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.02:42 น.
41Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.02:42 น.
42Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.01:52 น.
43Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 06.01:52 น.
44Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 06.01:32 น.
45Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.59:01 น.
46Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.57:05 น.
47Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.57:05 น.
48Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.56:39 น.
49Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.54:32 น.
50Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.54:29 น.
51Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.54:29 น.
52Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.53:40 น.
53Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.53:40 น.
54Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.51:57 น.
55Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.49:24 น.
56Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.46:52 น.
57Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.44:19 น.
58Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 05.41:55 น.
59Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 05.39:28 น.
60Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.38:31 น.
61Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.38:31 น.
62Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 05.37:03 น.
63Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.35:48 น.
64Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.34:38 น.
65Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.32:15 น.
66Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 05.29:51 น.
67Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.25:10 น.
68Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.15:02 น.
69Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.15:02 น.
70Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.10:29 น.
71Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.10:29 น.
72Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.07:11 น.
73Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.07:11 น.
74Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.04:17 น.
75Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 05.04:17 น.
76Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.02:41 น.
77Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 05.02:41 น.
78Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.59:28 น.
79Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.58:54 น.
80Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.58:54 น.
81Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.57:39 น.
82Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.57:24 น.
83Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.57:24 น.
84Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.57:11 น.
85Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.57:11 น.
86Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.55:52 น.
87Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.52:17 น.
88Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.50:18 น.
89Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.48:22 น.
90Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.46:26 น.
91Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.44:34 น.
92Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:58 น.
93Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:58 น.
94Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:49 น.
95Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:49 น.
96Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:41 น.
97Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:41 น.
98Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:28 น.
99Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.43:28 น.
100Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.42:40 น.
101Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.39:06 น.
102Google 66.249.79.7 วันนี้ เวลา 04.37:18 น.
103Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.35:33 น.
104Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.35:33 น.
105Google 66.249.79.7 วันนี้ เวลา 04.33:48 น.
106Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.32:54 น.
107Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.32:04 น.
108Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.30:21 น.
109Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.30:21 น.
110Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.28:37 น.
111Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.26:58 น.
112Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.25:16 น.
113Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.23:36 น.
114Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.21:57 น.
115Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.21:47 น.
116Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.21:47 น.
117Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.20:17 น.
118Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.18:39 น.
119Google 66.249.79.5 วันนี้ เวลา 04.17:01 น.
120Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.15:23 น.
121Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.13:44 น.
122Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.13:44 น.
123Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.12:09 น.
124Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.10:33 น.
125Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 04.08:56 น.
126Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 04.07:21 น.
127Google 66.249.79.7 วันนี้ เวลา 04.05:45 น.
128Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.04:10 น.
129Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 04.02:35 น.
130Google 66.249.79.2 วันนี้ เวลา 04.01:01 น.
131Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 03.59:26 น.
132Google 66.249.79.7 วันนี้ เวลา 03.57:51 น.
133Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 03.56:19 น.
134Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 03.54:45 น.
135Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 03.54:06 น.
136Google 66.249.79.173 วันนี้ เวลา 03.54:06 น.
137Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.53:12 น.
138Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.52:41 น.
139Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.52:41 น.
140Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.52:29 น.
141Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.52:29 น.
142Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.52:20 น.
143Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.52:20 น.
144Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.51:38 น.
145Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.50:06 น.
146Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.50:06 น.
147Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 03.48:33 น.
148Google 66.249.79.166 วันนี้ เวลา 03.45:28 น.
149Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 03.42:24 น.
150Google 66.249.79.169 วันนี้ เวลา 03.42:11 น.