เวลาที่เซอร์เวอร์ : 04:27:59 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 16.24:03 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 16.24:03 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 16.23:37 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 16.23:37 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 16.23:22 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.24 วันนี้ เวลา 16.23:22 น.
7Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 16.21:55 น.
8Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 16.21:55 น.
9Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 16.18:27 น.
10Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 16.18:27 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 16.17:26 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 16.17:26 น.
13Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 16.11:58 น.
14Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 16.11:45 น.
15Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 16.10:39 น.
16Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 16.10:39 น.
17Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.59:48 น.
18Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.59:48 น.
19Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.56:46 น.
20Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.56:46 น.
21Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.56:46 น.
22Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.56:20 น.
23Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.56:20 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.22 วันนี้ เวลา 15.53:57 น.
25Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 15.45:55 น.
26Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 15.45:55 น.
27Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 15.29:27 น.
28Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 15.26:28 น.
29Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 15.06:27 น.
30Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 15.05:09 น.
31Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 14.53:52 น.
32Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 14.53:52 น.
33Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 14.43:28 น.
34Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 14.35:39 น.
35Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 14.33:14 น.
36Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 14.31:45 น.
37Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 14.31:45 น.
38Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 14.13:58 น.
39Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 14.13:58 น.
40Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 13.54:27 น.
41Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 13.54:27 น.
42Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 13.54:27 น.
43Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 13.54:27 น.
44Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.53:35 น.
45Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.53:35 น.
46Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 13.35:56 น.
47Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 13.35:56 น.
48Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.30:55 น.
49Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.22:48 น.
50Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.22:48 น.
51Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 13.17:46 น.
52Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 13.17:46 น.
53Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.17:23 น.
54Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.17:23 น.
55Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 13.13:54 น.
56Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 13.13:54 น.
57Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.11:35 น.
58Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 13.11:35 น.
59Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 13.06:33 น.
60Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 13.04:14 น.
61Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 13.04:14 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.92 วันนี้ เวลา 13.01:28 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.92 วันนี้ เวลา 13.01:28 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.92 วันนี้ เวลา 13.01:26 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.92 วันนี้ เวลา 13.01:26 น.
66Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 12.50:42 น.
67Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 12.50:42 น.
68Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 12.49:56 น.
69Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 12.49:56 น.
70Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 12.31:03 น.
71Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 12.05:27 น.
72Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 12.05:27 น.
73Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 12.02:45 น.
74Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 12.01:13 น.
75Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 11.55:41 น.
76Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 11.55:41 น.
77Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 11.55:24 น.
78Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 11.53:05 น.
79Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 11.53:05 น.
80Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 11.52:34 น.
81Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 11.52:34 น.
82Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 11.52:20 น.
83Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 11.52:05 น.
84Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 11.52:05 น.
85Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 11.49:59 น.
86Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 11.49:59 น.
87Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 11.34:55 น.
88Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 11.34:55 น.
89Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 11.32:59 น.
90Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 11.32:12 น.
91Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 11.27:11 น.
92Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 11.27:11 น.
93Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 11.24:11 น.
94Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 11.23:19 น.
95Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 11.23:19 น.
96Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 11.12:52 น.
97Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 11.12:52 น.
98Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 11.07:28 น.
99Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 11.03:59 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.90 วันนี้ เวลา 10.52:21 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.90 วันนี้ เวลา 10.52:21 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 10.52:19 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 10.52:19 น.
104Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.49:17 น.
105Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.49:17 น.
106Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.48:07 น.
107Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.48:07 น.
108Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 10.47:21 น.
109Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 10.47:21 น.
110Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 10.45:26 น.
111Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 10.45:26 น.
112Google 66.249.79.121 วันนี้ เวลา 10.40:31 น.
113Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.36:54 น.
114Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.36:54 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.92 วันนี้ เวลา 10.35:33 น.
116Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 10.33:02 น.
117Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 10.33:02 น.
118Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 10.32:48 น.
119Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 10.32:39 น.
120Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 10.32:39 น.
121Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 10.29:10 น.
122Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.27:38 น.
123Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.27:38 น.
124Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.24:09 น.
125Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 10.24:09 น.
126Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 10.12:33 น.
127Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 10.10:37 น.
128Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 10.05:12 น.
129Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 10.05:12 น.
130Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 09.50:54 น.
131Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 09.50:54 น.
132Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 09.47:02 น.
133Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 09.47:02 น.
134Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 09.46:38 น.
135Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 09.46:38 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.90 วันนี้ เวลา 09.43:32 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.90 วันนี้ เวลา 09.43:32 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 09.43:30 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 09.43:30 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 09.43:16 น.
141Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 09.40:50 น.
142Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 09.40:50 น.
143Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 09.37:45 น.
144Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 09.37:21 น.
145Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 09.33:06 น.
146Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 09.31:09 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 09.31:09 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 09.31:05 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.88 วันนี้ เวลา 09.31:05 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.90 วันนี้ เวลา 09.31:00 น.