เวลาที่เซอร์เวอร์ : 08:29:41 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 20.15:53 น.
2Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 20.15:53 น.
3Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 20.04:59 น.
4Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 20.04:59 น.
5Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 20.01:25 น.
6Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 20.01:25 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 19.45:09 น.
8Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.39:53 น.
9Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.39:53 น.
10Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.31:07 น.
11Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 19.29:20 น.
12Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 19.29:20 น.
13Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 19.22:12 น.
14Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.21:53 น.
15Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.21:53 น.
16Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.09:44 น.
17Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.09:44 น.
18Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.04:23 น.
19Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 19.04:23 น.
20Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 18.45:53 น.
21Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 18.23:24 น.
22Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 18.23:24 น.
23Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 18.09:53 น.
24Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 17.56:40 น.
25Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 17.51:53 น.
26Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 17.51:53 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 17.41:28 น.
28Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 17.35:17 น.
29Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 17.33:53 น.
30Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 17.33:53 น.
31Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 17.21:01 น.
32Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 17.19:14 น.
33Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 17.19:14 น.
34Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 17.17:27 น.
35Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 17.17:27 น.
36Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 17.15:53 น.
37Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 17.15:53 น.
38Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 17.08:33 น.
39Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 17.08:33 น.
40Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 17.04:59 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 17.03:58 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 17.03:58 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 16.44:11 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 16.44:11 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 16.42:28 น.
46Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 16.39:53 น.
47Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 16.39:53 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.23:49 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.23:49 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.23:37 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.23:37 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.23:15 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.23:15 น.
54Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 16.21:53 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.20:42 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.18:48 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 16.18:48 น.
58Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.53:42 น.
59Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.53:42 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 15.40:30 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.25:26 น.
62Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 15.19:50 น.
63Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 15.19:50 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 15.19:06 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 15.19:06 น.
66Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 15.18:03 น.
67Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 15.18:03 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.13:41 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.13:41 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 15.08:49 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 15.08:49 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 15.01:00 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 15.01:00 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.00:15 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.00:15 น.
76Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.00:07 น.
77Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.00:07 น.
78Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 14.50:06 น.
79Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 14.50:06 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.49:32 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.49:32 น.
82Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.49:29 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.49:29 น.
84Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.49:17 น.
85Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.49:17 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 14.49:09 น.
87Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 14.49:09 น.
88Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 14.49:05 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 14.49:05 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.40:46 น.
91Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.40:46 น.
92Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.27:14 น.
93Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.27:14 น.
94Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 14.15:53 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.15:47 น.
96Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.15:47 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.12:08 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.10:02 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 14.04:36 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.04:00 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.04:00 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.00:13 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.00:13 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.00:12 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 14.00:12 น.
106Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.57:53 น.
107Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.57:53 น.
108Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 13.53:40 น.
109Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 13.53:40 น.
110Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.48:56 น.
111Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.48:56 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.28:24 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.28:24 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.24:08 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.24:08 น.
116Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 13.11:45 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 13.11:45 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 13.11:31 น.
119Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 13.11:31 น.
120Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 13.11:31 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.11:13 น.
122Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.11:13 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 13.09:34 น.
124Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 13.04:23 น.
125Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 13.04:23 น.
126Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 13.03:53 น.
127Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 13.03:53 น.
128Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 12.51:55 น.
129Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 12.51:55 น.
130Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 12.48:21 น.
131Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 12.48:21 น.
132Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 12.45:53 น.
133Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 12.44:47 น.
134Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 12.44:47 น.
135Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 12.43:00 น.
136Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 12.43:00 น.
137Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 12.27:56 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.167 วันนี้ เวลา 12.07:42 น.
139Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.56:49 น.
140Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.56:49 น.
141Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.56:04 น.
142Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.56:04 น.
143Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.54:38 น.
144Alexa search engine 54.165.59.7 วันนี้ เวลา 11.54:38 น.
145Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 11.49:33 น.
146Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 11.49:33 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 11.38:47 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 11.38:47 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.36:34 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.36:34 น.