เวลาที่เซอร์เวอร์ : 23:07:48 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.07:47 น.
2Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.07:47 น.
3Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.06:08 น.
4Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.06:08 น.
5Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.04:58 น.
6Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.04:58 น.
7Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.04:56 น.
8Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.04:56 น.
9Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 11.04:24 น.
10Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 10.59:32 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 10.59:32 น.
12Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.56:58 น.
13Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.56:58 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.51:27 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.51:27 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.50:47 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.50:06 น.
18Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.45:30 น.
19Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.45:30 น.
20WebCrawler search 54.38.255.116 วันนี้ เวลา 10.31:18 น.
21Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.25:28 น.
22Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.25:28 น.
23Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.25:17 น.
24Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.25:17 น.
25Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 10.24:20 น.
26Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 10.24:20 น.
27Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 10.23:28 น.
28Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 10.23:28 น.
29Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.06:16 น.
30Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 10.06:16 น.
31Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 09.59:38 น.
32Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 09.59:38 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.170 วันนี้ เวลา 09.57:41 น.
34Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 09.55:51 น.
35Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 09.55:51 น.
36Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.42:32 น.
37Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.42:32 น.
38Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 09.36:08 น.
39Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 09.22:39 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 09.21:39 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 09.21:39 น.
42Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 09.20:42 น.
43Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 09.20:42 น.
44Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 09.16:31 น.
45Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.16:24 น.
46Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 09.16:19 น.
47Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 09.16:19 น.
48Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 09.11:01 น.
49Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.08:47 น.
50Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.08:47 น.
51Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.08:19 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 09.08:14 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 09.08:08 น.
54Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 09.08:08 น.
55Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.07:23 น.
56Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 09.07:06 น.
57Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 09.07:06 น.
58Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 09.07:01 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 09.06:56 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 09.06:56 น.
61Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.05:25 น.
62Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 09.05:25 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 09.01:12 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 09.01:04 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 09.01:04 น.
66Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 08.59:00 น.
67Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 08.59:00 น.
68Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 08.57:32 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.12:57 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.12:57 น.
71Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 08.10:59 น.
72Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 08.10:23 น.
73Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 08.10:23 น.
74Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 08.01:38 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 07.56:05 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 07.56:05 น.
77Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 07.50:07 น.
78Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 07.46:40 น.
79Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 07.44:12 น.
80Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 07.40:11 น.
81Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 07.40:11 น.
82Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 07.40:06 น.
83Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 07.40:06 น.
84Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 07.38:12 น.
85Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 07.38:12 น.
86Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 07.22:35 น.
87Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 07.22:35 น.
88Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 06.49:03 น.
89Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 06.49:03 น.
90Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.47:32 น.
91Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 06.39:21 น.
92Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 05.58:22 น.
93Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 05.58:22 น.
94Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 05.44:45 น.
95Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.42:28 น.
96Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 05.42:28 น.
97Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 05.40:26 น.
98Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 05.17:49 น.
99Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 05.17:49 น.
100Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 05.15:19 น.
101Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 05.15:19 น.
102Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 04.32:58 น.
103Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 04.32:58 น.
104Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.32:31 น.
105Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 04.32:31 น.
106Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 04.18:42 น.
107Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 04.18:42 น.
108WebCrawler search 54.38.252.149 วันนี้ เวลา 04.16:10 น.
109WebCrawler search 54.38.252.149 วันนี้ เวลา 04.16:10 น.
110Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 04.13:57 น.
111Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 04.13:57 น.
112Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 04.12:11 น.
113Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 04.11:03 น.
114Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 04.01:10 น.
115Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 04.01:10 น.
116Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 03.52:31 น.
117Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 03.51:09 น.
118Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 03.51:09 น.
119Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 03.34:14 น.
120WebCrawler search 51.75.14.187 วันนี้ เวลา 03.33:12 น.
121Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.29:10 น.
122Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 03.26:37 น.
123Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.17:59 น.
124Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 03.17:59 น.
125Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 03.13:40 น.
126Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 03.11:12 น.
127Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 03.11:12 น.
128WebCrawler search 51.75.5.39 วันนี้ เวลา 03.05:45 น.
129Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 03.04:38 น.
130Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 03.04:38 น.
131Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.59:41 น.
132Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.59:41 น.
133Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.57:11 น.
134Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.57:11 น.
135Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 02.51:19 น.
136Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.48:10 น.
137Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.48:10 น.
138Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 02.47:42 น.
139Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 02.47:42 น.
140Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 02.47:21 น.
141Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 02.47:21 น.
142Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.36:39 น.
143Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 02.25:08 น.
144Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 02.18:29 น.
145Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 02.18:29 น.
146Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 02.17:33 น.
147Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 02.17:33 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 02.15:58 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 02.15:58 น.
150Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 02.13:37 น.