เวลาที่เซอร์เวอร์ : 08:42:26 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.38:23 น.
2Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 20.36:49 น.
3Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 20.36:49 น.
4Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 20.34:28 น.
5Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 20.34:28 น.
6Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.28:58 น.
7Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.28:58 น.
8Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.27:24 น.
9Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.27:24 น.
10Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 20.25:51 น.
11Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.25:16 น.
12Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.25:16 น.
13Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 20.25:03 น.
14Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 20.25:03 น.
15Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.24:16 น.
16Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.24:16 น.
17Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.21:53 น.
18Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.21:53 น.
19Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 20.18:47 น.
20Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 20.18:47 น.
21Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 20.13:17 น.
22Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 20.13:17 น.
23Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.12:30 น.
24Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 20.09:22 น.
25Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 20.09:22 น.
26Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.07:48 น.
27Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.07:48 น.
28Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 20.06:38 น.
29Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.05:43 น.
30Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.05:43 น.
31Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.04:42 น.
32Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.04:42 น.
33Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.04:40 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 20.03:41 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 20.03:41 น.
36Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 20.03:06 น.
37Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.02:19 น.
38Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 20.02:19 น.
39Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.59:57 น.
40Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.50:33 น.
41Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.49:46 น.
42Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.49:46 น.
43Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.47:24 น.
44Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.47:24 น.
45Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 19.39:34 น.
46Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 19.39:34 น.
47Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.34:04 น.
48Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.34:04 น.
49Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.32:30 น.
50Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 19.30:09 น.
51Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 19.30:09 น.
52Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 19.30:03 น.
53Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 19.30:03 น.
54Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.28:35 น.
55Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.25:27 น.
56Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.25:27 น.
57Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.23:06 น.
58Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.23:06 น.
59Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.19:57 น.
60Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 19.16:49 น.
61Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.12:07 น.
62Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.12:07 น.
63Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.10:33 น.
64Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 19.08:59 น.
65Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 19.08:59 น.
66Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 19.02:42 น.
67Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.01:55 น.
68Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 19.01:55 น.
69Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 19.00:21 น.
70Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 19.00:21 น.
71Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.56:26 น.
72Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.50:56 น.
73Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.50:56 น.
74Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 18.50:09 น.
75Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 18.50:09 น.
76Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 18.48:35 น.
77Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 18.43:53 น.
78Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 18.43:53 น.
79Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 18.39:10 น.
80Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 18.39:10 น.
81Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.38:23 น.
82Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.38:23 น.
83Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 18.37:36 น.
84Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 18.37:36 น.
85Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 18.36:49 น.
86Google 66.249.79.44 วันนี้ เวลา 18.36:49 น.
87Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.35:15 น.
88Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.34:28 น.
89Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.29:46 น.
90Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.29:46 น.
91Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.28:58 น.
92Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.28:58 น.
93Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.28:11 น.
94Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 18.27:24 น.
95Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 18.27:24 น.
96Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.25:50 น.
97Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.25:03 น.
98Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.25:03 น.
99Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.23:29 น.
100Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.23:29 น.
101Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 18.18:47 น.
102Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 18.18:47 น.
103Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 18.14:51 น.
104Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.07:48 น.
105Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 18.07:48 น.
106Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.06:14 น.
107Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.05:27 น.
108Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 18.05:27 น.
109Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.53:41 น.
110Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.50:33 น.
111Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.50:33 น.
112Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.46:37 น.
113Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.46:37 น.
114Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.45:03 น.
115Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.45:03 น.
116Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.40:21 น.
117Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.40:21 น.
118Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.38:47 น.
119Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.38:47 น.
120Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.38:00 น.
121Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.38:00 น.
122Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.37:13 น.
123Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.36:26 น.
124Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.36:26 น.
125Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.35:38 น.
126Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.33:17 น.
127Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.33:17 น.
128Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 17.30:56 น.
129Google 66.249.79.41 วันนี้ เวลา 17.30:56 น.
130Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.30:09 น.
131Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.30:09 น.
132Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.23:53 น.
133Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.16:49 น.
134Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.16:49 น.
135Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.15:15 น.
136Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.15:15 น.
137Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.14:28 น.
138Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.14:28 น.
139Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.12:07 น.
140Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.10:33 น.
141Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.10:33 น.
142Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.09:46 น.
143Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.06:37 น.
144Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.05:50 น.
145Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.05:50 น.
146Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.04:16 น.
147Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 17.04:16 น.
148Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 17.01:55 น.
149Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 17.00:21 น.
150Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 16.59:34 น.