เวลาที่เซอร์เวอร์ : 21:47:18 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 09.33:18 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 09.33:18 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 09.28:29 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 09.28:16 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 09.27:16 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 09.27:16 น.
7Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 09.20:36 น.
8Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.16:24 น.
9Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 09.16:24 น.
10Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.44:31 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 08.25:32 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 08.23:01 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 08.23:01 น.
14Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 08.04:55 น.
15Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 08.00:59 น.
16Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 08.00:59 น.
17Google 66.249.71.55 วันนี้ เวลา 07.56:49 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 06.50:23 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 06.50:23 น.
20Google 66.249.71.89 วันนี้ เวลา 06.49:35 น.
21Google 66.249.71.89 วันนี้ เวลา 06.49:35 น.
22Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 06.31:48 น.
23Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 06.31:48 น.
24Google 66.249.71.87 วันนี้ เวลา 06.09:10 น.
25Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 05.51:23 น.
26Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 05.50:54 น.
27Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 05.28:53 น.
28Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 05.28:53 น.
29Google 66.249.71.87 วันนี้ เวลา 05.18:49 น.
30Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 05.08:45 น.
31Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.59:55 น.
32Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.59:55 น.
33Google 66.249.71.87 วันนี้ เวลา 04.58:41 น.
34Google 66.249.71.87 วันนี้ เวลา 04.52:01 น.
35Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.48:44 น.
36Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.48:44 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 04.45:57 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 04.45:16 น.
39Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 04.45:16 น.
40Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 04.45:10 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 04.45:10 น.
42Google 66.249.71.87 วันนี้ เวลา 04.35:07 น.
43Google 66.249.71.87 วันนี้ เวลา 04.35:07 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 04.31:24 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 04.31:24 น.
46Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 04.31:21 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 04.31:21 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 04.31:06 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 04.31:06 น.
50Yandex 37.9.113.177 วันนี้ เวลา 04.30:36 น.
51Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.30:33 น.
52Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 04.30:33 น.
53Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.59:17 น.
54Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.59:17 น.
55Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.45:18 น.
56Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.45:18 น.
57Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.29:16 น.
58Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 03.29:16 น.
59Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 03.23:56 น.
60Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 03.23:56 น.
61Google 66.249.71.87 วันนี้ เวลา 02.50:47 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 02.41:16 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 02.41:16 น.
64Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 02.19:41 น.
65Google 66.249.71.55 วันนี้ เวลา 02.05:29 น.
66Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 02.04:40 น.
67Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 02.04:40 น.
68Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 02.04:36 น.
69Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 02.04:36 น.
70Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.04:33 น.
71Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.04:33 น.
72Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 02.02:58 น.
73Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 02.02:58 น.
74Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 02.02:16 น.
75Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 01.52:54 น.
76Google 66.249.79.47 วันนี้ เวลา 01.52:54 น.
77Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 01.44:19 น.
78Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 01.34:56 น.
79Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 01.34:56 น.
80Google 66.249.71.85 วันนี้ เวลา 01.09:05 น.
81Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 01.00:32 น.
82Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.52:17 น.
83Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.52:17 น.
84Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.44:40 น.
85Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.44:40 น.
86Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.30:17 น.
87Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.30:17 น.
88Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.30:14 น.
89Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 00.30:14 น.
90Google 66.249.71.89 วันนี้ เวลา 00.15:33 น.
91Google 66.249.71.89 วันนี้ เวลา 00.15:33 น.
92Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59:22 น.
93Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59:22 น.
94Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59:14 น.
95Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59:14 น.
96Google 66.249.71.85 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.53:51 น.
97Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.45:16 น.
98Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.45:16 น.
99Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.33:28 น.
100Google 66.249.71.53 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.26:00 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.25:44 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.16:40 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.16:23 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 23.16:23 น.
105Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.59:04 น.
106Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.59:04 น.
107Google 66.249.71.87 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.57:14 น.
108Google 66.249.71.87 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.57:14 น.
109Google 66.249.71.89 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.43:52 น.
110Google 66.249.71.89 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.43:52 น.
111Google 66.249.71.87 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.32:19 น.
112Google 66.249.71.87 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.07:26 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.04:49 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 22.04:49 น.
115Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.41:32 น.
116Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.41:32 น.
117Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.31:12 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.30:25 น.
119Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.30:25 น.
120Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.14:24 น.
121Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.14:24 น.
122Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.12:12 น.
123Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.12:12 น.
124Google 66.249.71.85 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.10:34 น.
125Google 66.249.79.85 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.06:18 น.
126Google 66.249.79.85 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.06:18 น.
127Google 66.249.71.89 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.01:59 น.
128Google 66.249.71.89 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 21.01:59 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.56:24 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.56:24 น.
131Google 66.249.71.85 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.36:52 น.
132Google 66.249.71.85 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.36:52 น.
133Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.33:26 น.
134Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15:20 น.
135Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15:20 น.
136Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15:17 น.
137Yandex 87.250.224.129 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15:17 น.
138Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15:13 น.
139Yandex 37.9.113.122 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15:11 น.
140Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.13:32 น.
141Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.13:32 น.
142Google 66.249.71.87 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.51:35 น.
143Google 66.249.71.55 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.49:19 น.
144Google 66.249.71.89 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.46:11 น.
145Google 66.249.71.89 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.46:11 น.
146Google 66.249.71.87 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.29:31 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.28:29 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.28:29 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.27:43 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.27:43 น.