เวลาที่เซอร์เวอร์ : 02:35:38 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 14.32:35 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 14.32:35 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 14.26:17 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 14.26:17 น.
5Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 14.21:28 น.
6Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 14.21:28 น.
7Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 14.20:51 น.
8Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 14.20:51 น.
9Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 14.16:19 น.
10Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 14.16:19 น.
11Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 14.11:09 น.
12Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 14.11:09 น.
13Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 14.00:44 น.
14Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 14.00:44 น.
15Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.58:22 น.
16Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.58:22 น.
17Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.57:47 น.
18Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.57:47 น.
19Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.56:09 น.
20Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.52:05 น.
21Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.49:04 น.
22Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.49:04 น.
23Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.38:59 น.
24Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.38:59 น.
25Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.37:39 น.
26Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.37:39 น.
27Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.36:52 น.
28Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.36:52 น.
29Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.36:28 น.
30Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.36:28 น.
31Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 13.35:55 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 13.33:38 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.152 วันนี้ เวลา 13.33:38 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 13.33:36 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 13.33:36 น.
36Hot Bot search 68.180.229.98 วันนี้ เวลา 13.32:21 น.
37Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.32:19 น.
38Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.32:19 น.
39Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.30:34 น.
40Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.30:34 น.
41Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 13.29:07 น.
42Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 13.29:07 น.
43Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.28:10 น.
44Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.28:10 น.
45Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.27:43 น.
46Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.27:43 น.
47Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.27:35 น.
48Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 13.27:35 น.
49Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.24:58 น.
50Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.24:58 น.
51Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 13.23:27 น.
52Google 66.249.79.25 วันนี้ เวลา 13.23:27 น.
53Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.08:38 น.
54Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 13.08:38 น.
55Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.06:26 น.
56Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 13.06:26 น.
57Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 12.57:23 น.
58Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 12.57:23 น.
59Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 12.56:58 น.
60Hot Bot search 68.180.229.98 วันนี้ เวลา 12.52:38 น.
61Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 12.51:14 น.
62Google 66.249.79.89 วันนี้ เวลา 12.48:51 น.
63Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 12.46:25 น.
64Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 12.46:25 น.
65Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 12.45:43 น.
66Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 12.44:57 น.
67Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 12.44:57 น.
68Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 12.39:53 น.
69Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 12.38:26 น.
70Hot Bot search 68.180.229.98 วันนี้ เวลา 12.32:03 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 12.31:44 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 12.31:44 น.
73Hot Bot search 68.180.230.54 วันนี้ เวลา 12.30:45 น.
74 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
75 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
76 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
77 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
78 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
79 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
80 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
81 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
82 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
83 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
84 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
85 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
86 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
87 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
88 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
89 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
90 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
91 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
92 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
93 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
94 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
95 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
96 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
97 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
98 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
99 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
100 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
101 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
102 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
103 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
104 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
105 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
106 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
107 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
108 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
109 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
110 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
111 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
112 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
113 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
114 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
115 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
116 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
117 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
118 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
119 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
120 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
121 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
122 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
123 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
124 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
125 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
126 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
127 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
128 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
129 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
130 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
131 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
132 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
133 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
134 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
135 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
136 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
137 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
138 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
139 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
140 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
141 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
142 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
143 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
144 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
145 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
146 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
147 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
148 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
149 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.
150 เมื่อวันที่ 543 เวลา .: น.