เวลาที่เซอร์เวอร์ : 12:42:19 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 00.34:47 น.
2WebCrawler search 51.75.14.187 วันนี้ เวลา 00.34:42 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 00.31:11 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 00.31:11 น.
5Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.29:44 น.
6Google 66.249.79.119 วันนี้ เวลา 00.27:23 น.
7Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 00.20:05 น.
8Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 00.20:05 น.
9Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.19:38 น.
10Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 00.19:24 น.
11Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 00.19:24 น.
12Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.18:22 น.
13Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.18:22 น.
14Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.18:02 น.
15Google 66.249.79.183 วันนี้ เวลา 00.18:02 น.
16Google 66.249.79.117 วันนี้ เวลา 00.17:41 น.
17Google 66.249.79.181 วันนี้ เวลา 00.14:35 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 00.12:55 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 วันนี้ เวลา 00.12:55 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 00.12:24 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 วันนี้ เวลา 00.12:24 น.
22Google 66.249.79.185 วันนี้ เวลา 00.09:32 น.
23Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.56:47 น.
24Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.56:47 น.
25Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.53:02 น.
26Google 66.249.79.121 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.31:45 น.
27Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.29:44 น.
28Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.29:44 น.
29Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.28:42 น.
30Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.28:42 น.
31Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.16:43 น.
32Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.16:43 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.04:25 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.56 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.04:25 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.02:44 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.52 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.02:44 น.
37WebCrawler search 51.75.13.156 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.01:41 น.
38Yandex 87.250.224.96 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 23.00:21 น.
39Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.53:05 น.
40Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.53:05 น.
41Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.42:00 น.
42Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.42:00 น.
43Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.34:03 น.
44Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.32:18 น.
45Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.32:18 น.
46Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.25:18 น.
47Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.17:27 น.
48Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.17:27 น.
49Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.16:14 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.04:39 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.54 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 22.04:39 น.
52Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.50:03 น.
53Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.50:03 น.
54Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.48:21 น.
55Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.48:08 น.
56Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.47:39 น.
57Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.47:39 น.
58Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.46:58 น.
59Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.46:58 น.
60Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.46:17 น.
61Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.46:17 น.
62Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.43:11 น.
63Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.43:11 น.
64Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.43:05 น.
65Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.42:10 น.
66Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.42:10 น.
67Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.39:03 น.
68Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.39:03 น.
69Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.38:27 น.
70Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.38:27 น.
71Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.38:02 น.
72Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.36:51 น.
73Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.34:28 น.
74Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.34:28 น.
75Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.33:56 น.
76Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.27:56 น.
77Yandex 87.250.224.96 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.27:21 น.
78Yandex 87.250.224.96 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.27:21 น.
79Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.25:36 น.
80Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.25:36 น.
81Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.23:41 น.
82Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.23:41 น.
83Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.22:35 น.
84Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.22:35 น.
85Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.22:32 น.
86Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.22:32 น.
87Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.22:10 น.
88Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.22:10 น.
89Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.20:10 น.
90Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.20:10 น.
91Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.20:02 น.
92Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.17:50 น.
93Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.16:29 น.
94Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.16:29 น.
95Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.14:05 น.
96Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.14:05 น.
97Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.12:47 น.
98Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.07:44 น.
99Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.02:11 น.
100Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.02:11 น.
101Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.57:38 น.
102Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.57:32 น.
103Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.57:32 น.
104Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.53:41 น.
105Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.53:41 น.
106Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.52:45 น.
107Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.52:45 น.
108Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.52:35 น.
109Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.47:32 น.
110Yandex 87.250.224.96 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.43:02 น.
111Yandex 87.250.224.96 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.43:02 น.
112Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.42:29 น.
113Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.42:06 น.
114Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.37:27 น.
115Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.36:40 น.
116Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.36:40 น.
117WebCrawler search 51.68.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.34:18 น.
118Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.32:23 น.
119Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.27:20 น.
120Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.26:08 น.
121Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.26:08 น.
122Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.22:19 น.
123Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.21:20 น.
124Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.21:20 น.
125Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.12:11 น.
126Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.09:42 น.
127Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.09:42 น.
128Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.07:59 น.
129Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.07:59 น.
130Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.07:18 น.
131Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.07:18 น.
132Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.06:57 น.
133Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.06:57 น.
134Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.05:55 น.
135Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.05:55 น.
136Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.02:10 น.
137Google 66.249.79.117 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20.02:10 น.
138Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.57:02 น.
139Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.41:53 น.
140Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.38:52 น.
141Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.38:52 น.
142Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.38:31 น.
143Google 66.249.79.183 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.38:31 น.
144Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.38:11 น.
145Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.38:11 น.
146Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.36:28 น.
147Google 66.249.79.181 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.36:28 น.
148Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.34:45 น.
149Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.34:45 น.
150Google 66.249.79.185 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 19.32:21 น.