เวลาที่เซอร์เวอร์ : 11:54:58 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 23.46:05 น.
2Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 23.46:05 น.
3Google 66.249.79.151 วันนี้ เวลา 23.42:16 น.
4Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.26:58 น.
5Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.26:58 น.
6Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 23.24:00 น.
7Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.23:55 น.
8Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.23:55 น.
9Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 23.23:09 น.
10Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 23.23:09 น.
11Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.21:37 น.
12Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 23.19:20 น.
13Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 23.19:20 น.
14Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.17:48 น.
15Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.17:02 น.
16Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.17:02 น.
17Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.16:16 น.
18Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 23.16:16 น.
19Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 23.13:59 น.
20Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 23.13:59 น.
21Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 23.10:39 น.
22Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 23.10:39 น.
23Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 23.05:34 น.
24Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 23.02:31 น.
25Google 66.249.79.156 วันนี้ เวลา 23.02:31 น.
26Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 23.01:49 น.
27Google 66.249.79.155 วันนี้ เวลา 23.01:49 น.
28Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 23.01:45 น.
29Google 66.249.79.153 วันนี้ เวลา 23.01:45 น.
30Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 22.58:41 น.
31Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 22.58:41 น.
32Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.57:19 น.
33Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.57:19 น.
34Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.54:52 น.
35Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.54:52 น.
36Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.52:34 น.
37Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.51:49 น.
38Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.51:49 น.
39Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.51:03 น.
40Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.51:03 น.
41Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.50:17 น.
42Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.50:17 น.
43Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.49:31 น.
44WebCrawler search 35.210.164.254 วันนี้ เวลา 22.49:20 น.
45Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.47:59 น.
46Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.47:59 น.
47Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.45:42 น.
48Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 22.44:56 น.
49Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 22.44:56 น.
50Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.44:10 น.
51Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.44:10 น.
52Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.43:59 น.
53Google 66.249.79.225 วันนี้ เวลา 22.43:24 น.
54Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.42:39 น.
55Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.41:52 น.
56Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.41:52 น.
57Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.38:03 น.
58Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.38:03 น.
59Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.37:17 น.
60Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.37:17 น.
61Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.36:31 น.
62Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.36:31 น.
63Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.33:28 น.
64Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.33:28 น.
65Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.31:10 น.
66Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.31:10 น.
67Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.29:39 น.
68Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.29:39 น.
69Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.28:07 น.
70Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.28:07 น.
71Google 66.249.79.225 วันนี้ เวลา 22.23:32 น.
72Google 66.249.79.225 วันนี้ เวลา 22.23:32 น.
73Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.22:46 น.
74Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.22:46 น.
75Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.20:28 น.
76Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.20:28 น.
77Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.16:39 น.
78Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.16:39 น.
79Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.13:36 น.
80Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.13:36 น.
81Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.12:50 น.
82Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.12:50 น.
83Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.11:18 น.
84Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.11:18 น.
85Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.11:17 น.
86Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 22.11:17 น.
87Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.09:46 น.
88Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.09:46 น.
89Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.08:15 น.
90Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.08:15 น.
91Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.06:43 น.
92Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.06:43 น.
93Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.05:11 น.
94Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.02:08 น.
95Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 22.02:08 น.
96Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.01:22 น.
97Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 22.01:22 น.
98Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.56:47 น.
99Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.56:47 น.
100Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.55:15 น.
101Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.55:15 น.
102Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.52:57 น.
103Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.52:57 น.
104Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.52:12 น.
105Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.52:12 น.
106Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.51:26 น.
107Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.51:26 น.
108Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.49:54 น.
109Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.46:38 น.
110Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.46:05 น.
111Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.46:01 น.
112Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 21.44:40 น.
113Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 21.44:40 น.
114Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.44:33 น.
115Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.44:33 น.
116Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.38:26 น.
117Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.38:26 น.
118Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.37:19 น.
119Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.37:19 น.
120Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.36:54 น.
121Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.36:54 น.
122Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.35:23 น.
123Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.35:23 น.
124Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.34:37 น.
125Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.34:37 น.
126Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.33:05 น.
127Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.33:05 น.
128Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.32:19 น.
129Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.32:19 น.
130Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.28:30 น.
131Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.28:30 น.
132Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.27:44 น.
133Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 21.26:59 น.
134Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 21.26:59 น.
135Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.23:59 น.
136Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.23:59 น.
137Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.23:09 น.
138Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.23:09 น.
139Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.22:23 น.
140Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.22:23 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 21.22:09 น.
142Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.64 วันนี้ เวลา 21.22:09 น.
143Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.21:37 น.
144Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.20:45 น.
145Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.19:20 น.
146Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.19:20 น.
147Google 66.249.79.129 วันนี้ เวลา 21.16:16 น.
148Google 66.249.79.158 วันนี้ เวลา 21.13:59 น.
149Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.13:13 น.
150Google 66.249.79.159 วันนี้ เวลา 21.13:13 น.