เวลาที่เซอร์เวอร์ : 05:44:40 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 17.28:40 น.
2Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 17.28:40 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 17.19:53 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 17.19:53 น.
5Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 17.16:25 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 17.16:25 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 17.01:50 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 17.01:50 น.
9Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 16.50:47 น.
10Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 16.50:47 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 16.48:36 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 16.48:36 น.
13Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 16.16:50 น.
14Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 16.14:32 น.
15Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 16.14:32 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 16.14:15 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 16.14:15 น.
18Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 16.12:54 น.
19Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 16.12:54 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 16.03:37 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 16.03:37 น.
22Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 16.02:49 น.
23Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 15.59:24 น.
24Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 15.59:24 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.58:29 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.58:29 น.
27Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 15.57:33 น.
28Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 15.57:33 น.
29Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 15.51:09 น.
30Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 15.51:09 น.
31Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.45:12 น.
32Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 15.45:12 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.167 วันนี้ เวลา 15.35:50 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.167 วันนี้ เวลา 15.35:50 น.
35Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.35:01 น.
36Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.35:01 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.173 วันนี้ เวลา 15.33:50 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.173 วันนี้ เวลา 15.33:50 น.
39Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.28:14 น.
40Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 15.28:14 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.06:30 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 15.06:30 น.
43Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 14.58:04 น.
44Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 14.58:04 น.
45Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 14.37:26 น.
46Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 14.20:42 น.
47Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 14.20:42 น.
48Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 14.19:14 น.
49Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 14.19:14 น.
50Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 14.12:59 น.
51Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 14.12:59 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.12:24 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 14.12:24 น.
54Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.50:45 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.50:45 น.
56Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.49:03 น.
57Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.49:03 น.
58Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.41:21 น.
59Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.41:21 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 13.40:57 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 13.40:57 น.
62Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 13.30:08 น.
63Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 13.30:08 น.
64Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 13.28:22 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.25:17 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 13.25:17 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 13.25:16 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 13.25:16 น.
69Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 13.18:36 น.
70Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 13.18:36 น.
71Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.03:28 น.
72Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 13.03:28 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 12.43:35 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 12.43:35 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 12.41:26 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 12.41:26 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.29:49 น.
78Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.29:49 น.
79Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 12.25:34 น.
80Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 12.25:34 น.
81Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 12.15:17 น.
82Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.12:50 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.12:50 น.
84Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.12:20 น.
85Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.12:20 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.09:12 น.
87Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 12.09:12 น.
88Google 66.249.79.215 วันนี้ เวลา 11.58:12 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.54:47 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.54:47 น.
91Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.48:02 น.
92Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.48:02 น.
93Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.47:29 น.
94Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.42:54 น.
95Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 11.42:54 น.
96Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 11.37:36 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 11.37:36 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:32 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:32 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:31 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:31 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:25 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:25 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:23 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:23 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:18 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:18 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:15 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:15 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.27:05 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.27:05 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:00 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.27:00 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:55 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:55 น.
116Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:50 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:50 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:45 น.
119Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:45 น.
120Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:38 น.
121Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:38 น.
122Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:09 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:09 น.
124Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:08 น.
125Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.26:08 น.
126Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 11.26:06 น.
127Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 11.26:06 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.25:58 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.25:58 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.25:46 น.
131Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 11.25:46 น.
132Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.12:46 น.
133Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 11.12:46 น.
134Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 11.09:48 น.
135Google 66.249.79.217 วันนี้ เวลา 11.09:48 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 10.56:35 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.56:34 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.56:33 น.
139Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 10.56:33 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.54:32 น.
141Google 66.249.79.37 วันนี้ เวลา 10.50:03 น.
142Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.31:55 น.
143Google 66.249.79.213 วันนี้ เวลา 10.31:55 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.24:19 น.
145Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.24:19 น.
146Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.24:04 น.
147Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.24:04 น.
148Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.12:31 น.
149Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 10.12:31 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 10.10:49 น.