เวลาที่เซอร์เวอร์ : 21:39:51 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 09.33:44 น.
2Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 09.23:35 น.
3Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 09.19:00 น.
4Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.52:49 น.
5Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.52:49 น.
6Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.49:33 น.
7Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.49:33 น.
8Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 08.42:00 น.
9Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 08.42:00 น.
10Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 08.28:17 น.
11Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 08.28:17 น.
12Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.08:38 น.
13Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.08:38 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 วันนี้ เวลา 08.08:35 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 วันนี้ เวลา 08.08:35 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.72 วันนี้ เวลา 08.08:35 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.72 วันนี้ เวลา 08.08:35 น.
18Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.00:27 น.
19Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 08.00:27 น.
20Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 07.35:55 น.
21Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 07.35:55 น.
22Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 07.34:17 น.
23Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 07.34:17 น.
24Google 66.249.79.145 วันนี้ เวลา 07.22:49 น.
25Google 66.249.79.145 วันนี้ เวลา 07.22:49 น.
26Google 66.249.79.147 วันนี้ เวลา 07.08:06 น.
27Google 66.249.79.147 วันนี้ เวลา 07.08:06 น.
28Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 07.04:49 น.
29Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 07.04:49 น.
30Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 07.01:33 น.
31Google 66.249.79.225 วันนี้ เวลา 06.51:46 น.
32Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 06.40:15 น.
33Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 06.40:15 น.
34Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 06.32:54 น.
35Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 06.32:54 น.
36Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 06.18:11 น.
37Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 06.18:11 น.
38Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 06.14:06 น.
39Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 06.14:06 น.
40Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 06.07:33 น.
41Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 06.02:38 น.
42Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 05.54:28 น.
43Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 05.52:49 น.
44Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 05.52:49 น.
45Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 05.40:17 น.
46Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 05.40:17 น.
47Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 05.29:55 น.
48Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 05.29:55 น.
49Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 05.08:38 น.
50Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 05.08:38 น.
51Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 04.58:49 น.
52Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 04.58:49 น.
53Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 04.52:10 น.
54Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 04.33:15 น.
55Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 04.25:42 น.
56Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 04.25:42 น.
57Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 04.16:59 น.
58Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 04.12:33 น.
59Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 04.11:22 น.
60Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 04.11:22 น.
61Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 04.08:06 น.
62Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 04.08:06 น.
63Yandex 5.255.231.44 วันนี้ เวลา 03.58:06 น.
64Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.47:47 น.
65Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.47:47 น.
66Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.21:49 น.
67Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.06:08 น.
68Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.06:08 น.
69Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.49:25 น.
70Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.49:09 น.
71Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.49:09 น.
72Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 02.45:45 น.
73Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 02.45:45 น.
74Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 02.45:15 น.
75Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 02.45:15 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.72 วันนี้ เวลา 02.42:50 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.72 วันนี้ เวลา 02.42:50 น.
78Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.34:42 น.
79Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.34:42 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.74 วันนี้ เวลา 02.30:16 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.74 วันนี้ เวลา 02.30:16 น.
82Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.23:15 น.
83Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.23:15 น.
84Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 02.21:37 น.
85Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 02.21:37 น.
86Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.10:14 น.
87Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.03:37 น.
88Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.03:37 น.
89Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 02.00:21 น.
90Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 02.00:21 น.
91Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.54:51 น.
92Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.54:14 น.
93Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.52:13 น.
94Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 01.40:28 น.
95Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 01.15:07 น.
96Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 01.15:07 น.
97Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 01.00:09 น.
98Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 01.00:09 น.
99Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.57:07 น.
100Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.49:55 น.
101Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.49:55 น.
102Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.48:28 น.
103Google 66.249.79.228 วันนี้ เวลา 00.47:45 น.
104Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.36:28 น.
105Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.36:28 น.
106Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 00.32:41 น.
107Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 00.32:41 น.
108Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 00.30:48 น.
109Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 00.30:48 น.
110Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.28:25 น.
111Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 00.11:46 น.
112Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 00.11:46 น.
113Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.00:57 น.
114Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 00.00:57 น.
115Google 66.249.79.139 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.48:00 น.
116Google 66.249.79.139 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.48:00 น.
117Google 66.249.79.139 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.44:24 น.
118Google 66.249.79.139 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.44:24 น.
119Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.43:40 น.
120Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.43:40 น.
121Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.41:16 น.
122Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.41:16 น.
123Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.40:43 น.
124Google 66.249.79.139 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.40:04 น.
125Google 66.249.79.139 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.40:04 น.
126Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.34:19 น.
127Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.34:19 น.
128Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.33:36 น.
129Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.33:36 น.
130Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.22:04 น.
131Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.22:04 น.
132Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.19:31 น.
133Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.19:31 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.16:05 น.
135Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.16:05 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.74 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.13:29 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.74 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.13:29 น.
138Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.13:26 น.
139Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.13:26 น.
140Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.12:27 น.
141Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.76 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.12:27 น.
142Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.11:16 น.
143Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.11:16 น.
144Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.10:33 น.
145Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.10:33 น.
146Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.09:07 น.
147Google 66.249.79.137 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.09:07 น.
148Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.08:25 น.
149Google 66.249.79.141 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.08:25 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.74 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.03:47 น.