เวลาที่เซอร์เวอร์ : 20:47:04 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.46:58 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.148 วันนี้ เวลา 08.46:58 น.
3Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.41:12 น.
4Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.38:28 น.
5Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.38:28 น.
6Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.32:07 น.
7Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.32:07 น.
8Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.22:24 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 08.16:39 น.
10Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 08.16:39 น.
11Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.15:57 น.
12Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.15:57 น.
13Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.05:17 น.
14Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 08.05:00 น.
15Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 07.57:11 น.
16Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 07.57:11 น.
17Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 07.52:15 น.
18Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 07.52:15 น.
19Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 07.49:31 น.
20Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 07.49:31 น.
21Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 07.45:51 น.
22Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 07.45:51 น.
23Google 66.249.79.207 วันนี้ เวลา 07.37:42 น.
24Google 66.249.79.207 วันนี้ เวลา 07.16:28 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 07.09:51 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 07.09:51 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.146 วันนี้ เวลา 07.01:48 น.
28Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.146 วันนี้ เวลา 07.01:48 น.
29Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 07.00:08 น.
30Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 07.00:08 น.
31Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.46:35 น.
32Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.46:35 น.
33Google 66.249.79.83 วันนี้ เวลา 06.32:01 น.
34Google 66.249.79.83 วันนี้ เวลา 06.32:01 น.
35Google 66.249.79.83 วันนี้ เวลา 06.32:00 น.
36Google 66.249.79.83 วันนี้ เวลา 06.32:00 น.
37Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.31:58 น.
38Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.31:58 น.
39Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.31:57 น.
40Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.31:57 น.
41Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.31:56 น.
42Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 06.31:56 น.
43Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.31:55 น.
44Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.31:55 น.
45Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 06.31:55 น.
46Google 66.249.79.83 วันนี้ เวลา 06.28:28 น.
47Google 66.249.79.83 วันนี้ เวลา 06.28:28 น.
48Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 06.24:34 น.
49Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 06.19:16 น.
50Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 06.19:16 น.
51Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 05.40:18 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.146 วันนี้ เวลา 05.30:21 น.
53Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 05.25:45 น.
54Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 05.25:34 น.
55Google 66.249.79.87 วันนี้ เวลา 05.25:34 น.
56Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 05.11:07 น.
57Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 05.07:57 น.
58Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 05.04:43 น.
59Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 04.58:17 น.
60Google 66.249.79.85 วันนี้ เวลา 04.58:17 น.
61Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 04.55:59 น.
62Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 04.55:59 น.
63Google 66.249.79.83 วันนี้ เวลา 04.43:58 น.
64Google 66.249.79.191 วันนี้ เวลา 04.41:55 น.
65Google 66.249.79.191 วันนี้ เวลา 04.41:55 น.
66Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 04.36:10 น.
67Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 04.36:10 น.
68Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 04.25:45 น.
69Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 04.25:45 น.
70Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 04.12:46 น.
71Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 04.12:25 น.
72Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 04.10:39 น.
73Yandex 87.250.224.175 วันนี้ เวลา 04.10:10 น.
74Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 04.08:13 น.
75Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 04.08:13 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.72 วันนี้ เวลา 04.05:05 น.
77Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.51:36 น.
78Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.51:36 น.
79Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.44:16 น.
80Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.44:16 น.
81Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.44:16 น.
82Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.44:16 น.
83Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.44:15 น.
84Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.44:15 น.
85Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.44:15 น.
86Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.44:15 น.
87Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.44:14 น.
88Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.44:14 น.
89Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.44:14 น.
90Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.44:14 น.
91Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.44:14 น.
92Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.44:13 น.
93Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.44:13 น.
94Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.44:13 น.
95Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.43:18 น.
96Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.43:18 น.
97Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 03.40:45 น.
98Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 03.38:58 น.
99Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 03.38:58 น.
100Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.34:37 น.
101Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 03.34:37 น.
102Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.29:47 น.
103Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.29:47 น.
104Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 03.22:51 น.
105Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.15:59 น.
106Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 03.04:18 น.
107Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.03:08 น.
108Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 03.03:08 น.
109Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.00:59 น.
110Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 03.00:59 น.
111Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.56:43 น.
112Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.54:10 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.72 วันนี้ เวลา 02.49:45 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.72 วันนี้ เวลา 02.49:45 น.
115Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.46:18 น.
116Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.46:18 น.
117Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 02.43:22 น.
118Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.41:43 น.
119Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.36:12 น.
120Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 02.36:12 น.
121Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.34:22 น.
122Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.34:22 น.
123Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.28:38 น.
124Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.28:38 น.
125Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 02.26:56 น.
126Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 02.26:56 น.
127Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.22:38 น.
128Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.17:43 น.
129Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.17:43 น.
130Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 02.17:06 น.
131Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.11:35 น.
132Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.05:21 น.
133Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 02.05:21 น.
134Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 01.55:59 น.
135Google 66.249.79.141 วันนี้ เวลา 01.55:59 น.
136Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.48:27 น.
137Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.48:27 น.
138Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.42:42 น.
139Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.42:42 น.
140Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.42:01 น.
141Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.42:01 น.
142Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.41:56 น.
143Google 66.249.79.137 วันนี้ เวลา 01.41:56 น.
144Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 01.38:17 น.
145Google 66.249.79.139 วันนี้ เวลา 01.38:17 น.
146Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 01.33:31 น.
147Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 01.33:31 น.
148Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 01.27:39 น.
149Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 01.27:39 น.
150Yandex 95.108.213.38 วันนี้ เวลา 01.23:21 น.