ฟรี ร้านค้า ออนไลน์ 3.85.214.125 : 12-07-20 15:47:40   
สมัครสมาชิกใช้งานติดต่อโฆษณาสินค้าแยกตามหมวดร้านค้าสมาชิกกระดานสนทนากระดานสนทนา
Goldenland Travel

  หมวดสินค้าของเรา            
  
 
ท่องเที่ยว
ตั๋ว&บัตร

Tag / คำค้น

  แสดงสินค้าทั้งหมด
มีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างแล้ว คลิ๊กเลย!!!


แพ็คเก็จฮ่องกง เพียงท่านละ 2,250.- บาท
ร้าน : Goldenland Travel  

แพ็คเก็จฮ่องกง เพียงท่านละ 2,250.- บาท-03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค – รีพัสเบย์ – ดอกบัวทอง – อ่าวอเบอร์ดีน )

ร้าน : Goldenland Travel


สินค้า

แพ็คเก็จฮ่องกง เพียงท่านละ 2,250.- บาท

หมวด อสังหาริมทรัพย์ ที่พัก ท่องเที่ยว > ท่องเที่ยว
รหัสสินค้า 92100729041405 vote เพิ่มคะแนน ให้กับสินค้า แพ็คเก็จฮ่องกง เพียงท่านละ 2,250.- บาท 03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค – รีพัสเบย์ – ดอกบัวทอง – อ่าวอเบอร์ดีน )  ในกรณีประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 931  vote ลดคะแนน ให้กับสินค้า แพ็คเก็จฮ่องกง เพียงท่านละ 2,250.- บาท 03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค – รีพัสเบย์ – ดอกบัวทอง – อ่าวอเบอร์ดีน )  ในกรณีไม่ประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 931
คำอธิบาย 03 วัน 02 คืน ( เที่ยว ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค – รีพัสเบย์ – ดอกบัวทอง – อ่าวอเบอร์ดีน )
ราคา 2,250.00 บาท
รายละเอียด  

แพ็คเก็จ ฮ่องกง  (  03 วัน 02 คืน )  

 

-                   ราคาท่านละ  2,250.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Mexan  Harbour  Hotel ,  Rambler  Garden  Hotel  )

 

-                   ราคาท่านละ  2,650.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม  Dorsett  Fareast )

 

-                   ราคาท่านละ  2,850.-  บาท  

 

              ( เลือกพักโรงแรม  Largos  Hotel , Dorsett  Seaview , Dorsett  Kowloon )

 

 

หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ  02 – 11 ปี )  จ่าย  1,400.- บาท , เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 หรือ  01 ท่าน  ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    สนามบิน เกาะฮ่องกง  -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก )

 

วันที่สอง  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม – บริการอาหารเช้า แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร ( เฉพาะท่านที่รวมซีตี้ทัวร์ ) 

 

                     – วิคตอเรียพีลส์ – อ่าวรีพลัสเบย์  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – อ่าวอเบอร์ดีน – ถ่ายรูปดอกบัวสีทอง – อิสระให้

 

                    ท่านได้ช้อปปิ้ง โรงงานอัญมณี จากโรงงาน Factory  Outlet

 

วันที่สาม  :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จนได้เวลาอันสมควรเจ้าหน้าที่รับท่าน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน ฮ่องกง

 

 

แพ็คเก็จทัวร์รวม

 

โรงแรม ฮ่องกง 02 คืน ( ตามที่เลือก ) , รถ รับ - ส่ง  สนามบินฮ่องกง – โรงแรม ( ระหว่าง 07.00 AM.– 23.00 PM ) ,

 

นำเที่ยวซีตี้ทัวร์ตามรายการ ,  เจ้าหน้าที่คอยดูแล *** ไม่บังคับค่าธรรมเนียมทิปไกด์ฮ่องกง ***

 

แพ็คเก็จทัวร์ไม่รวม :  ตั๋วเครื่องบิน และ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ

 

( เดินทางได้ทุกวัน  02  ท่าน  ขึ้นไป / หมดเขต  09 กรกฎาคม  2554  )

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

แพ็คเก็จ ฮ่องกง  (  03 วัน 02 คืน )  

 

-                   ราคาท่านละ  2,600.-  บาท   

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Harbour Plaza Resort City 3* , Newton  Place 3 *  )

 

-                   ราคาท่านละ  3,500.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม  The Cityview ( Superior ) 4* , Royal Park Hotel 4*  , Harbour Plaza 8 Degrees 4* ,

 

              Metropark Hotel Kowloon 4* , Metropark Hotel  Mongkong 3* , Newton Mongkong 3* , Cosmo Kowloon  )

 

-                   ราคาท่านละ  3,750.-  บาท  

 

              ( เลือกพักโรงแรม Kimberley Hotel 4* )

 

-                   ราคาท่านละ  4,100.-  บาท  

 

              ( เลือกพักโรงแรม Prudential Hotel 4* , Park Hotel 4* , Empire  Kowloon 4* , Empire Hongkong 4* ,

 

              Empire Causeway Bay , Harbour Plaza Metropolis  )

 

หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ  02 – 11 ปี )  จ่าย  1,400.- บาท , เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 หรือ  01 ท่าน  ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    สนามบิน เกาะฮ่องกง  -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก )

 

วันที่สอง  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    ล็อบบี้ของโรงแรม – นำท่านเที่ยว  วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – เกาะลันเตา – ช้อปปิ้ง

 

                   โรงงานอัญมณี + ร้านยา – เจ้าหน้าที่ส่งท่านที่ย่าน จิมซ่าจุ๋ย เพื่อให้ท่านได้ชม  

 

      Avenue  Of  Stars  ( ลูกค้าเดินทางกลับโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง )     

 

วันที่สาม  :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จนได้เวลาอันสมควรเจ้าหน้าที่รับท่าน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน ฮ่องกง

 

แพ็คเก็จทัวร์รวม

 

โรงแรม ฮ่องกง 02 คืน ( ตามที่เลือก ) , รถ รับ - ส่ง  สนามบินฮ่องกง – โรงแรม ( ระหว่าง 08.00 AM.– 22.30 PM ) ,

 

นำเที่ยวซีตี้ทัวร์ตามรายการ , เจ้าหน้าที่คอยดูแลพูดภาษาไทย  ** รวมทิปไกด์ฮ่องกง แล้ว **

 

แพ็คเก็จทัวร์ไม่รวม :  ตั๋วเครื่องบิน และ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ

 

( เดินทางได้ทุกวัน  02  ท่าน  ขึ้นไป / หมดเขต  30  มิถุนายน  2554  )

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

แพ็คเก็จ ฮ่องกง  (  04 วัน 03 คืน )  

 

-                   ราคาท่านละ  3,550.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม   Harbour Plaza Resort City , Newton  Place  )

 

-                   ราคาท่านละ  4,850.-  บาท  

 

             (  เลือกพักโรงแรม  The Cityview ( Superior ) , Royal Park Hotel , Harbour Plaza 8 Degrees , Metropark Hotel

 

              Kowloon, Metropark Hotel  Mongkong , Newton Mongkong , Cosmo Kowloon  )

 

-                   ราคาท่านละ  5,300.-  บาท  

 

              ( เลือกพักโรงแรม Kimberley Hotel )

 

-                   ราคาท่านละ  5,750.-  บาท 

 

              ( เลือกพักโรงแรม Prudential Hotel , Park Hotel , Empire  Kowloon , Empire Hongkong , Empire Causeway Bay ,

 

              Harbour Plaza Metropolis  )

 

 

หมายเหตุ  :  เด็กไม่มีเตียง ( อายุ  02 – 11 ปี )  จ่าย  1,400.- บาท , เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 02 หรือ  01 ท่าน  ราคาเท่าผู้ใหญ่  

 

 

รายละเอียดแพ็คเก็จทัวร์

 

วันแรก     :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    สนามบิน เกาะฮ่องกง  -  ส่งโรงแรม  ( ที่ท่านเลือก )

 

วันที่สอง  :   เจ้าหน้าที่รับท่าน    ล็อบบี้ของโรงแรม – นำท่านเที่ยว  วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน –  เกาะลันเตา – ช้อปปิ้ง

 

                    โรงงานอัญมณี + ร้านยา – เจ้าหน้าที่ส่งท่านที่ย่าน จิมซ่าจุ๋ย เพื่อให้ท่านได้ชม Avenue  Of  Stars  ( ลูกค้าเดินทาง

 

                    กลับโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง )     

 

วันที่สาม  :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 

วันที่สี่      :  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   จนได้เวลาอันสมควรเจ้าหน้าที่รับท่าน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน ฮ่องกง

 

 

แพ็คเก็จทัวร์รวม

 

โรงแรม ฮ่องกง 03 คืน ( ตามที่เลือก ) , รถ รับ - ส่ง  สนามบินฮ่องกง – โรงแรม ( ระหว่าง 08.00 AM.– 23.00 PM ) ,

 

นำเที่ยวซีตี้ทัวร์ตามรายการ , เจ้าหน้าที่คอยดูแลพูดภาษาไทย  ** รวมทิปไกด์ฮ่องกง แล้ว **

 

แพ็คเก็จทัวร์ไม่รวม :  ตั๋วเครื่องบิน และ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ

 

( เดินทางได้ทุกวัน  02  ท่าน  ขึ้นไป / หมดเขต  30  มิถุนายน  2554  )

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดทำทัวร์ต่างประเทศเส้นทางอื่นๆ อีกมากมาย  อาทิ เช่น

 

ฮ่องกง / มาเก๊า / จีน / เกาหลี / ใต้หวั่น / เวียดนาม / สิงคโปร์ / พม่า / กัมพูชา / บาหลี / ญี่ปุ่น / อียิปต์ ฯลฯ

 

และยังจัดทำตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น และแพ็คเก็จทัวร์ อีกหลากหลายเส้นทาง

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อขอรายการได้ที่ บริษัท Goldenland  Travel 

 

โทร : 02 – 949 – 0812 , 02 – 559 – 2938   หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซด์

 

เว็บไซต์  :        http://goldenlandtravel.myreadyweb.com/  หรือ  www.goldenland.co.th

 

อีเมล์       :        E-mail : lux@goldenland.co.th

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/1534

 

 

ปรับปรุงเมื่อ 2011-06-04 02:57:27 125.25.239.**
สินค้าแนะนำ
ญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม เพียงท่านละ ** 35,300
ญี่ปุ่น ราคาสุดคุ้ม เพียงท่านละ ** 35,300
แพ็คเก็จสิงคโปร์  เพียงท่านละ 3,500.- บาท
แพ็คเก็จสิงคโปร์ เพียงท่านละ 3,500.- บาท
ศรีลังกา เพียง ** 32,900.- บาท
ศรีลังกา เพียง ** 32,900.- บาท
แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท
แพ็คเก็จฮ่องกง – มาเก๊า เพียงท่านละ 5,990.- บาท
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เพียงท่านละ ** 19,999
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เพียงท่านละ ** 19,999
โปรโมชั่นพิเศษ เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลองเบย์
โปรโมชั่นพิเศษ เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลองเบย์
แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.-
แพ็คเก็จฮ่องกง – เซินเจิ้น เพียงท่านละ 4,000.-
แพ็คเก็จ กัมพูชา – เสียมเรียบ – นครวัด นครธม
แพ็คเก็จ กัมพูชา – เสียมเรียบ – นครวัด นครธม
แพ็คเก็จฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์  เพียงท่านละ 5,100
แพ็คเก็จฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์ เพียงท่านละ 5,100
ฮ่องกง – เซินเจิ้น ราคาพิเศษ
ฮ่องกง – เซินเจิ้น ราคาพิเศษ
ไต้หวัน ( ไทเป ) - เมืองไทจง - ทะเลสาปสุริยัน
ไต้หวัน ( ไทเป ) - เมืองไทจง - ทะเลสาปสุริยัน
เกาหลี วันแม่ ** เพียง 29,900.-
เกาหลี วันแม่ ** เพียง 29,900.-
หน้าร้าน http://www.meemarket.com/15961
   
  สนใจติดต่อ

Kringkran Urkarapol

บริษัท Goldenland  Travel

ติดต่อ คุณ  กิ่งกรานต์

โทร : 02 – 949 – 0812 , 02 – 559 – 2938

www.goldenland.co.th

E-mail : lux@goldenland.co.th

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/1534

 

โทร 029490812

http://www.meemarket.com/15961

ใส่ตะกร้า คลิ๊กเลย!!! ติดต่อร้าน คลิ๊กเลย!!! ไปที่หน้าหลักของร้านนี้ คลิ๊ก!!! ย้อนกลับก่อนหน้า!!! แจ้งสินค้าผิดกฏหมาย หรือ กฏการใช้งานของ meemarket.com!!!ความเห็น

ความเห็น :
ชื่อ
email
ซ่อน E-Mail
รหัสภาพ
สมัครสมาชิก Click ที่นี่ | เข้าสู่ระบบ Click ที่นี่
   
 
 
User :
Pass :
ลืมรหัสผ่าน

 
 
 
© Copyright 2010 WWW.MEEMARKET.COM All Rights Reserved.